Til vands, til lands og i luften – arkitektur med udgangspunkt i FN’s Verdensmål

Til lands, til vands og i luften – arkitektur med udgangspunkt i FN’s Verdensmål
Tak til elever og lærere på 4. årgang på Lyngholmskolen for en fantastisk A-uge i arkitektures tegn. Sammen med Billedskolen designede og byggede eleverne hver dag en ny bolig i skala 1:20 under titlen:”til vands, til lands og i luften”. De særlige benspænd gjorde, at eleverne måtte tænke over, hvad der var allervigtigst for dem i en bolig, der skulle leve op til krav om begrænset antal kvadratmeter, minimalt ressourceforbrug og et helt særligtmiljø. 
Der er lukket for kommentarer.