Tilmelding

Prisen for en sæson på 12 undervisningsgange er 700 kr.
Der er ikke undervisning i skolernes ferier.

Betaling
Eleven er først tilmeldt Billedskolen, når kontingentet på 700 kr. for hele sæsonen er indbetalt på konto
Danske Bank regnr. 1551 kontonr. 0002579839.

Man har dog mulighed for en gratis prøvetime, idet kontingentet returneres efter første undervisningsgang,
såfremt eleven ikke ønsker at fortsætte.